Micke

Jaa

Det går inte en dag utan att jag tänker: Hur kunde det ha varit ifall du inte gått bort för tidigt och lämnat mig kvar? Må du vila i frid.