Kummisedälle

Jaa

Niin paljon autoit, vaikka oma riippuvuutesi oli läpi elämäsi vahva.